Chièvres en Mont Rigi toegevoegd

Vanaf nu verzamelen we ook de pluimen van GFS en GEM en de meetgegevens voor twee nieuwe locaties in België.
Namelijk:

Chièvres

Mont Rigi

Bij Mont Rigi zie je wel de meetwaarden van Mont Rigi, maar de pluimen tonen het gemiddelde voro die omgeving. De pluimen zullen daardoor berekend worden voor een lager punt, dan Mont Rigi zelf. Hierdoor kunnen afwijkingen optreden.